Published: 2020-06-30 17:10:47 CEST
PFA Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 30. juni 2020 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjorte dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen den 30. juni 2020. Herunder blev bestyrelseshonorar for 2019 og udlodningerne af udbytter godkendt.  Udbytteudbetalingen på følgende afdelinger blev foretaget aconto til investorerne, på baggrund af bestyrelsens beslutning af 5. februar 2020: 

Afdeling ISIN Udbytte (kr. pr. andel)
Danske Aktier DK0060446623 9,20
Globale Aktier DK0060446706 11,30
Højt Udbytte Aktier DK0060457901 9,00
Europe Value Aktier DK0060579183 2,00
USA Stabile Aktier DK0060750883 3,60
Balance A DK0060522829 0,90
Balance AA DK0060814366 0,60
Balance B DK0060446979 2,40
Balance C DK0060622884 2,10
Balance Akkumulerende   -

Generalsamlingen godkendte udlodning af udbytter på følgende afdelinger (”Obligationsafdelingerne”).

Afdeling ISIN Udbytte (kr. pr. andel)
Mellemlange Obligationer DK0060700433 0,20
Kreditobligationer DK0060446896 1,90
Udenlandske Obligationer DK0060750966 0,00

Udbytterne vil fragå Obligationsafdelingernes indre værdi den 1. juli 2020 med valør den 3. juli 2020. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til udbytte er den 30. juni 2020. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til udbytte er den 1. juli 2020.

Bestyrelsens honorar for 2020 og det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring for foreningen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Peter Engberg Jensen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest