Paskelbta: 2015-04-24 15:26:45 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

AB Vilkyškių pieninės 2014 m. metinė informacija

AB Vilkyškių pieninė pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus finansinių ataskaitų rinkinius už 2014 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus pasibaigusius 2014 m. gruodzio 31 d..pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus pasibaigusius 2014m. gruodzio 31 d..pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf