Danish
Offentliggjort: 2017-12-12 15:08:38 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Finanskalender

Finanskalender 2018 samt ajourført § 62‐dokument

Finanskalenderen for Kapitalforeningen Accunia Invest, forvaltet af Quenti Asset Management A/S, ser for 2018 således ud:

  • Aconto-udlodning: 17. januar 2018
  • Årsrapport for 2017: 14. marts 2018
  • Foreningens ordinære generalforsamling: 28. marts 2018
  • Aconto-udlodning: 18. april 2018
  • Aconto-udlodning: 18. juli 2018
  • Halvårsrapport 1. halvår 2018: 29. august 2018
  • Aconto-udlodning: 24. oktober 2018

Ajourførte § 62-investoroplysninger er vedlagt meddelelsen.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Caspar Møller på telefon 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.

 

På vegne af Kapitalforeningen Accunia Invest

Caspar Møller
adm. direktør

Quenti Asset Management A/S
forvalter af alternative investeringsfonde


ACIN selskabsmeddelelse2017-02.pdf
ACIN 62-oplysninger dec-2017.pdf