English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-29 08:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2024 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2024 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 30 100 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 28 435 tūkst. EUR).

Grupės 2024 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 4 167 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynieji nuostoliai siekė 579  tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 5 927 tūkst. EUR, prieš metus siekė 992 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų Vadovas              
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 (5) 2525700

PriedaiAtsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2024 m. tris menesius pasibaigusius 2023 m. lapkricio 30d..pdf