Publicēts: 2021-09-06 10:15:16 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultāti

Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultāti –SIA „BH Autoaparāts” ziņojums

Akciju sabiedrība „Rīgas autoalektroaparātu rūpnīca” 2021.gada 06.septembrī saņēma no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BH Autoaparāts” ziņojumu par  Akciju sabiedrība „Rīgas autoalektroaparātu rūpnīca” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem:

Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība „Rīgas autoalektroaparātu rūpnīca”, ierakstīta LR Komercreģistrā  2004.gada 30.jūnijā ar reģistrācijas numuru 40003030454, juridiskā adrese: Klijānu ielā 18, Rīga,LV-1013,tālruņa numurs: 67371459, e-pasta adrese: rimowood2@inbox.lv.

Piedāvātājs

Akciju sabiedrība  „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” ārkārtas  akcionāru sapulce 28.06.2021. pieņēma lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus balsoja : sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tehprojekts”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību      „BH Autoaparāts” un akciju sabiedrība”Baltijas Holdings”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BH Autoaparāts”, ierakstīta LR Komercreģistrā  2004.gada 15.jūlijā ar reģistrācijas numuru 40003396389, juridiskā adrese: Klijānu ielā 18, Rīga,LV-1013, visu akcionāru, kas balsoja par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, vārdā izteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta ceturtās daļas 2.punktam.

Pārdošanai piedāvāto akciju skaits

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros pārdošanai tika piedāvātas  130 053 Mērķa sabiedrības akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs Piedāvātāja rīcībā

Pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes Piedāvātāja rīcībā būs 130694 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 3,67 %  no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

Valdes loceklis, Gunārs Lubis                                                                                    gunars@tkl.lv , 29234881.