Paskelbta: 2020-12-03 15:33:32 CET
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

„Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2021 m. investuotojo kalendorius

„Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867, adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva, 2021 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

  • 2021 02 04 – 2020 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
  • 2021 03 16 – 2020 m. auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
  • 2021 03 26 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą;
  • 2021 04 20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
  • 2021 05 05 – 2021 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
  • 2021 08 06 – 2021 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
  • 2021 11 05 – 2021 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Daugiau informacijos:

Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt