Publicēts: 2019-02-22 07:33:07 CET
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA Baltic Dairy Board ar 2018 gada decembri uzsācis bioloģisko produktu ražošanu testa režīmā

 

   2018 gada decembrī uzņēmums tika sertificēts bioloģisko produktu ražošanai un nekavējoties uzsāka to ražošanu testa režīmā. Šo bioloģisko produktu gala lietotājs ir bioloģiskās bērnu pārtikas ražotāji. Papildus uzņēmums ir nonācis apstiprināšanas procedūru beigu fāzē un drīzumā tiks parakstīti  ilgtermiņa līgumi ar diviem pasaules mēroga uzņēmumiem par GOS (galakto-oligosaharīds) produktu ražošanu un piegādi bērnu pārtikas ražošanas sektoram. Regulāras GOS piegādes ir plānots uzsākt ar 2019 gada aprīli.

Ņemot vērā iepriekš minēto, uzņēmums no 2018 gada decembra pakāpeniski ir uzsācis veikt maksājumus kreditoriem. Lielākoties maksājumi tika  veikti darbiniekiem, par energoresursiem, sertifikācijas institūcijām un citi maksājumi, kuri vitāli nepieciešami ražošanas sākšanai.

         Kaspars Kazāks
         valdes priekšsēdētājs
         + 371 26010072
         kaspars@bdb.lv