Avaldatud: 2021-03-29 13:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 06.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 01.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS maksab dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 09.04.2021.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS kui regulaarselt dividende maksev ettevõte kasutab osaliselt dividendide tulumaksuga maksustamisel madalamat tulumaksumäära. Seetõttu makstakse ka dividendid kahe eraldi maksega vastavalt tulumaksumäärale (14% ja 20%). Tulumaksuseaduse (TuMS) § 41 punktist 7² ja § 43 lõige 1 punktist 1¹ tulenevalt on Tallinna Kaubamaja Grupp AS kohustatud 7% tulumaksu kinni pidama füüsilisele isikule makstud dividendilt, kui see on maksustatud 14% tulumaksu määraga ja seda ka juhul, kui eraisikust investor hoiab aktsiaid investeerimiskontol. Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on kogu tulumaks juba kinni peetud.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000