Publicēts: 2021-01-07 13:48:18 CET
Sakret Holdings
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS ārkārtas akcionāru sapulces noslēgumu

Sabiedrība informē, ka noslēgusies 2021. gada 6. janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par Sabiedrības padomes atalgojumu.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts pārskatīt padomes priekšsēdētāja A.Vanaga atalgojumu, veicot izmaiņas ar padomes priekšsēdētāju noslēgtajā līgumā.

         Laura Miķelsone

         AS SAKRET HOLDINGS
         Valdes locekle
         +371 67803650