Paskelbta: 2021-03-10 08:50:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

„Vilvi Group“ pardavimai 2021 m.vasario mėnesį

2021 m. vasario mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 9.8 mln. Eur arba 0.6 % mažesnės negu 2020 vasario mėnesį. Grupės pardavimai 2020 m. sausio - vasario mėn. buvo 20.56 mln. EUR arba 4.9% didesni negu per tą patį laikotarpį 2020 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102