Paskelbta: 2021-04-28 17:00:00 CEST
Utenos Trikotazas
Metinė informacija

AB ,,Utenos trikotažas" 2020 m. metinė informacija

Pateikiamas AB ,,Utenos trikotažas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021m. balandžio 28 dieną patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).

AB,,Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Petras Jašinskas

PriedaiPatvirtinimas_LT_2020.pdf
2020_UT_Final_ LT_ataskaita.pdf