Offentliggjort: 2016-02-11 14:05:34 CET
PFA Invest
Årsrapport

Årsrapport 2015 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2015 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Generelt var 2015 et godt år for foreningen. Formuen blev i 2015 øget med over 1,8 mia. kr. til 4,3 mia. kr., svarende til en stigning på 72 %. Stigningen fremkom både som følge af nye indskud og som følge af tocifrede afkast på hovedparten af de aktiebaserede og blandende afdelinger.

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgene udbytter for 2015:

Afdeling Udbytte kr. pr. andel
Korte Obligationer -
Lange Obligationer 1,10
Kreditobligationer 8,00
Danske Aktier 34,50
Globale Aktier 17,60
Højt Udbytte Aktier 11,10
Europa Value Aktier 14,50
Balance A 8,30
Balance B 11,70
Balance C -

 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 1. marts 2016.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil årsrapporten være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


Arsrapport. Endelig version 110216.pdf
NASDAQ nr 3 2016 Arsrapport 2015 for PFA Invest.pdf