Published: 2021-04-09 13:31:30 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Notice to general meeting

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 5 bankdage før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 21. april 2021.

Dagsorden med fuldstændige forslag og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2020 med tilhørende revisionspåtegning, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med . 12. april 2021 samt være tilgængelige på accunia.com fra samme dato.

• Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL, ACAECO, DK0060804052
• Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK, ACACIGDKK, DK0060804136
• Accunia Invest European High Yield (KL), ACKEHY, DK0061149036


Dagsorden er vedhæftet.


Kontaktperson:

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070
Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.
Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70
contact@accunia.com

AttachmentGF-indk KFAI 2021-04-28.pdf