English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-24 20:57:14 CEST
Novaturas
Metinė informacija

AB „Novaturas“ 2021 m. metinė informacija

Pateikiamas AB "Novaturas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. gegužės 24 dieną patvirtintas 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, valdysenos, socialinė ir aplinkosaugos ataskaita, atlygio ataskaita, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Arūnas Žilys 
AB „Novaturas” finansų direktorius 
arunas.zilys@novaturas.lt,  
+370 615 88259

PriedasNovaturas Group FS Y21 LT.pdf