Publicēts: 2021-07-01 15:47:32 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru balsojuma rezultātiem

Sabiedrība 2021.gada 19.jūnijā publicēja paziņojumu par obligacionāru sapulci, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu, ka SIA “Sakret” piederošajā nekustamajā īpašumā “Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, tiek izbūvēts jauns SIA “Tet” (reģ. nr. 40003052786) elektronisko sakaru tīkls (optiskais kabelis).

 Atbilstoši šī paziņojuma pielikumā pievienotajiem Nodrošinājuma aģenta balsojuma rezultātiem “PAR” nobalsojis obligacionāru vairākums, līdz ar to obligacionāri piekrituši 2021.gada 19.jūnija Sabiedrības paziņojumā norādītajam.

          Andris Vanags

         AS SAKRET HOLDINGS
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650

 


Pazinojums par rezultatiem_29062021_LV.pdf