Paskelbta: 2019-07-30 17:00:00 CEST
AB Novaturas
Pusmečio informacija

"Novaturas" konsoliduota tarpinė ataskaita už 2019 m. 6 mėn laikotarpį

Vadovybės pranešimas 


2019 pirmo pusmečio pasiekimai: 

 • Bendrovės pardavimai per 2019 metų pirmąjį pusmetį pasiekė 83,3 milijonų eurų ir buvo 3,8 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu. 
 • Bendrasis pelnas pasiekė 10,1 milijonų eurų ir buvo 26 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.  
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 8,5 milijonų eurų ir buvo 1 proc. didesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 3 proc. lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu. 
 • EBITDA rodiklis pasiekė 1,7 milijonus eurų ir buvo 71 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. 
 • Pelno mokesčių norma 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo 65,8 proc. lyginant su 18,7 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 544 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.   
 • Grynasis Bendrovės pelnas sudarė 0,4 milijoną eurų ir tai buvo 90 proc. mažiau nei už tą patį laikotarpį 2018 metais. 
 • Bendrovė aptarnavo 137 tūkstančius klientų ir tai buvo 2 proc. daugiau nei per 2018 metų pirmąjį pusmetį. 

2019 antrojo ketvirčio pasiekimai: 

 • Bendrovės pardavimai per 2019 metų antrąjį ketvirtį pasiekė 54,5 milijonų eurų ir buvo 0,1proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.  
 • Bendrasis pelnas pasiekė 6,5 milijonų eurų ir buvo 30 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį. 
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 5 milijonus eurų ir buvo 2 proc. didesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 4 proc. lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu. 
 • EBITDA rodiklis pasiekė 1,6 milijonus eurų ir buvo 64 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. 
 • Pelno mokesčių norma 2018 metų antrąjį ketvirtį buvo 59,4 proc. lyginant su 20,5 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 544 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.   
 • Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 0,6 milijonus eurų ir tai buvo 83 proc. mažiau nei už tą patį laikotarpį 2018metais. 
 • Bendrovė aptarnavo 96 tūkstančius klientų ir tai buvo 1 proc. mažiau nei per 2018 metų antrąjį ketvirtį. 

Vadovo komentaras: 

Po labai ženklaus apimčių augimo 2018 metais, šiais metais vis dar jaučiama silpnesnė paklausa prie esamos rinkos pasiūlos. Tiek antrojo metų ketvirčio, tiek ir viso pirmojo pusmečio rezultatai buvo ženkliai prastesni nei praėjusiais metais. Antrojo ketvirčio pirmas mėnesis balandis buvo labai sėkmingas tačiau tiek gegužė, tiek ir birželis buvo prastesni nei tikėjomės. Birželis ir šiais metais nustebino rekordiniais karščiais. 
  

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija ir Graikija bei Egiptas žiemos sezono metu. Šiais metais Turkijos ir Egipto paklausa augo sparčiausiai ir tai lėmė didėjančią šių krypčių dalį visuose pardavimuose. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2019 metų vasaros sezonui pasiūlėme Albaniją, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas – Balį, Meksiką ir Seišelių salas. Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Stipriausią augimą šiais metais demonstruoja Turkija. Pirmąjį metų pusmetį šios krypties programos dalis pasiekė 37% tarp visų mūsų siūlomų atostogų krypčių.  

Aptarnautų klientų skaičius augo 2% per pirmą metų pusmetį. Lietuvos keleivių skaičius sumažėjo 3%, Latvijos augo 9% o Estijos 8% lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinka mums didžiausia – čia aptarnavome 52% savo klientų.  

Sparčiausiai augo pažintinės kelionės - lėktuvu augo 24%, autobusu 12%. Pažintines keliones lėktuvu pradėjome aktyviai siūlyti ir savo Latvijos bei Estijos klientams. Poilsinių kelionių paketų pardavimai augo 2%, kiti produktų pardavimai mažėjo 5%. Iš kitų produktų populiariausi yra  skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.  

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 0,7% ir pasiekė 72,7%. Šis pardavimų kanalas mums išlieka svarbiausias. Pardavimai internetu ir per nuosavas agentūras nežymiai sumažėjo.   

Pirmąjį pusmetį daug dėmesio skyrėme veiklos sąnaudų kontrolei. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,6% nuo Bendrovės pardavimų ir tai mažiau nei 0,8% 2018 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 9% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Darbuotojų skaičius pirmą pusmetį nuosekliai mažėjo tad atlyginimų augimas didino išlaidas. Eliminavus komisinių ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos augo 3% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendra vienkartinių išlaidų suma per pusmetį sudarė 144 tūkstančius eurų. Įtraukus vienkartines išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos per pusmetį sumažėjo 3%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais augo 1%. Tiek 2019, tiek ir 2018 metais komisinių išlaidos per pirmąjį pusmetį sudarė 5,3% nuo pardavimų.  

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 544 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje). Estijos mokesčių įstatymai numato mažėjančius dividendų mokesčius reguliariai mokant dividendus nuo 20% iki 14%. Kadangi dividendus mokėjome jau antrus metus, dividendų mokestis sumažėjo iki 18%. 

Deponuoti pinigai reikalingi, kad bankas išduotų garantijas kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai.  

Kitą finansinį turtą sudaro nerealizuotų laikotarpio pabaigai apsidraudimo sandorių rinkos vertė.  

Bendrovė 2019 m. birželio 30 d. buvo pilnai grąžinusi metų pradžioje paimtą overdrafto paskolą. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2019 metų pirmąjį pusmetį grąžinta 0,5 milijono eurų. Dėl labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų iš klientų gauti dideli išankstiniai apmokėjimai.

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426

Priedai


AB NOVATURAS report 6M2019 LT.pdf
Novaturas Group 6M2019 presentation.pdf