English Latvian
Publicēts: 2019-05-27 16:05:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019.g. 17.jūniju, darba kārtībā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) valde paziņo, ka kārtējās akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019.gada 17.jūniju, darba kārtībā iekļauts sekojošais papildus jautājums:

“Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi”.

Papildus jautājums ir iekļauts pēc akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, reģistrācijas Nr.40003283699, kas pārstāv 42,56% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījuma, izmantojot Latvijas Republikas Komerclikuma 274.panta 2.daļas piešķirtas tiesības.

Piedāvātajam papildus darba kārtības jautājumam akcionārs ir piedāvājis šādus lēmumu projektus:

  1. Papildināt statūtus ar 6.3.punktu šādā redakcijā

“6.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla.”

  1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju.Olainē, 2019.g. 27.maijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

Pielikums


Statutu_grozijumi_2019_LV.docx