Paskelbta: 2013-09-30 15:07:32 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-09-30 15:07 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,1406 0 798,2498 443311,3063
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,8384 0 153,0527 150505,2694
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2279 536,2498 354,8824 304684,08
Finasta Baltic Fund 26,0861 37,682904 122,3514 95092,795540

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813