Avaldatud: 2018-10-23 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Käesoleva aasta kolmanda kvartaliga teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,2 miljonit eurot puhaskasumit. Panga kasumiks kujunes 4,4 miljonit eurot ja varahalduse kasumiks 2,1 miljonit eurot.

LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 15,9%. Võrreldes II kvartaliga vähenes grupi konsolideeritud kasum 3,9 miljoni euro võrra, kuna II kvartali tulemused sisaldasid Mokilizingase osaluse müügitulu ja suuremaid tulusid institutsionaalse panganduse tehingu nõustamisest. Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga suurenes grupi puhaskasum 0,7 miljonit eurot. Laenude allahindluseid tehti III kvartalis mahus 1,9 miljonit eurot ning avansilist tulumaksu tasuti summas 0,5 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 35 miljoni euro võrra (+5%; +11 miljonit eurot II kvartalis) 812 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid kvartaliga 95 miljoni euro võrra (+ 6%; -183 miljonit eurot II kvartalis) ja jõudsid 1638 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 41 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 37 miljonit eurot (+3%; +40 miljonit eurot II kvartalis) ja jõudis 1204 miljoni euroni.

2018. aasta 9 kuuga teenis AS LHV Group kokku 20,5 miljonit eurot puhaskasumit. Pank teenis sellest 13,1 miljonit eurot ja varahaldus 4,9 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga oli puhaskasum tänavu 5,1 miljonit eurot suurem.

Madis Toomsalu, LHV Groupi juhataja kommentaar tulemustele:
"Kolmas kvartal möödus klientide aktiivsuse ning meie enda toimeka tegutsemise tähe all tugevalt. Meie äri kasvab. Käesoleva aasta kolme kvartaliga on LHV-ga liitunud üle 20 000 uue pangakliendi. Kolmandas kvartalis jõudsid rekordini erinevad aktiivsuse näitajad, nagu palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

Groupi kolmanda kvartali 6,2 miljoni euro suurust kasumit mõjutasid positiivselt tehingute nõustamisega seotud tulud summas 0,7 miljonit eurot ja negatiivselt spetsiifilised allahindlused summas 1,2 miljonit eurot. Krediidiportfell püsib tugevana ning koos kasvavate mahtudega kasvab ka intressitulu, ehkki käesoleva aasta senist kasumit on mõjutanud ühe kliendiga seotud allahindlused.

Panga tegevustest tooksin välja Noortepanga pakkumise, millega tulime turule augusti lõpus. Samal ajal lansseeritud mikroinvesteerimine on lisaks noortele mõeldud ka teistele, kes soovivad vähese vaevaga investeerimisega algust teha ja raha koguda. Mikroinvesteerimise algus tõi uute investeerimislepingute osas hüppelise kasvu. Ühe olulise muudatusena võtsime kvartali lõpus kasutusele e-tuvastuse, mis võimaldab pangakonto avada internetipangas kodust lahkumata.

LHV panga finantseerimise struktuuri parandamiseks ja täiendamiseks sõlmisime lepingu Euroopa juhtiva hoiuste kaasamise platvormiga Raisin, mille kaudu asume hoiuseid kaasama nii Saksamaa kui ka Austria turult.

Finantsvahendajate suunal keskendume uute klientide leidmisele ning tooteportfelli täiendamisele. Finantsvahendajate huvi paindliku pangateenuse vastu on suur, uusi kliente lisandub pidevalt.

LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 37 miljoni euro võrra, kuid II pensionisamba aktiivsete klientide arv vähenes kvartaliga 300 võrra.

Kvartali jooksul keskendusime rohkem ka LHV pikaajalisele strateegiale. Selle kohaselt on Eesti meie koduturg, keskendume siin parima pangateenuse ja pensionifondide tootluse pakkumisele. Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheks korda Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel. Proovime oma äri teha nii, et järjest suurem efektiivsus väljenduks langevas kulu-tulu suhtarvus ning aktsionärile oleks tagatud 20% suurune maksude-eelne omakapitali tootlus. Teisalt otsime Eesti kõrval äri ka välisturgudel ning oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. Ühendkuningriigi suunal oleme teinud tugeva alguse, meie senine tegevus on jõudnud kasumisse.

Pikaajalise majanduse väljavaate puhul teeb meile suurimat muret erinev liikumiskiirus Euroopa erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Turumajanduse põhitõe kohaselt pole tulu ilma riskita, seega süvenev riskide võtmise keelamine ja bürokratiseerumine vähendab ka potentsiaalset arengut ja tulusid. Mure ainult süveneb, kui USA ja Hiina arengud Euroopa omadest kiiremad on. Paariaastasele perioodile keskendudes on siiski peamiseks stsenaariumiks euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas. LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Krediiditurg on püsinud tugevana. Peamiste riskidena saab välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pigem madalad erasektori investeeringud ning tööjõupuuduse." 


Kasumiaruanne, EURt III kv 2018II kv 20189 kuud 20189 kuud 2017
   Neto intressitulu9 4559 40827 86122 175
   Neto teenustasutulu6 1477 21518 95215 612
   Neto finantstulud913353381 400
   Muud tegevustulud7553768-149
Tulud kokku16 44716 96147 91939 038
   Personalikulu-3 779-3 938-11 463-9 486
   Kontorikulud-430-193-1 294-1 070
   IT kulud-549-507-1 572-1 215
   Turunduskulud-522-385-1 424-2 654
   Muud tegevuskulud-2 638-2 751-7 618-5 788
Kulud kokku-7 918-7 774-23 371-20 213
Ärikasum8 5299 18724 54818 825
Kasum enne allahindlusi8 5299 18724 54818 825
   Laenude allahindlus-1 858-1 596-4 337-3 050
   Tulumaksukulu-501-631-3 070-951
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt6 1706 96017 14114 824
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt030803 324561
Puhaskasum6 17010 04020 46515 385
   Vähemusosaluse osa4555151 2771 468
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist5 7149 52519 18813 917


Bilanss, EURt sept.18juuni.18sept.17
   Raha ja raha ekvivalendid965 494879 204696 392
   Finantsvarad48 82954 08461 583
   Laenud klientidele822 696785 663663 941
   Laenude allahindlus-10 745-9 116-8 409
   Nõuded klientide vastu7 3726 4958 745
   Muud varad23 77623 45012 933
Varad kokku1 857 4211 739 7801 435 184
      Nõudmiseni hoiused1 513 1131 427 5691 144 114
      Tähtajalised hoiused124 476115 212124 036
      Saadud laenud12 2896 00016
   Võlgnevused klientidele1 649 8771 548 7811 268 166
   Muud kohustused26 02416 66015 214
   Allutatud laenud30 90030 90030 900
Kohustused kokku1 706 8021 596 3411 314 279
Omakapital150 620143 439120 905
   sh vähemusosaluse osa3 4472 9926 787
Kohustused ja omakapital kokku1 857 4211 739 7801 435 184


AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 23. oktoobril algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/517. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab ligi 154 000 klienti. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.

Manused


LHVGroup 2018-Q3 Investoresitlus EST.pdf
Faktiraamat EST 2018-Q3.pdf
LHV Group vahearuanne 2018-Q3.pdf