English
Published: 2019-01-22 16:12:36 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udlodning af udbytter

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udlodninger for fjerde kvartal af 2018.

Årets udbytter – fratrukket aconto-udlodningerne i første, andet og tredje kvartal – udloddes dermed den 23. januar 2019, og udbytterne indsættes på investorernes afkastkonto 25. januar 2018.

Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 29. marts 2019.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2018 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136European CLO Investment Grade DKK11,00
DK0060804052European CLO Opportunity KL22,00

Automatisk geninvestering
For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til de officielle indre værdier per den 22. januar 2018 kl. 23:59 fratrukket udbytte.

Tidsplan

22. januar 2019   Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2018

23. januar 2019   Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2018

25. januar 2019   Udbyttet er til disposition på investors konto

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.

Attachment


ACCINV_selskabsmeddelelse_201902.pdf