Published: 2017-11-21 08:15:24 CET
Vilniaus Baldai
Metinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2017 metų audituota metinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2017-11-21 08:15 CET --  

Pateikiamos AB "Vilniaus baldai" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.    

Pridedama:    

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;    

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 5 2525700


AB Vilniaus baldai konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2017 m. pasibaigusius 2017 m. rugpjucio 31 d.pdf