Icelandic
Birt: 2024-05-15 19:11:31 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

REITIR: Uppgjör fyrstu þriggja mánaða ársins 2024

Samhliða birtingu árshlutauppgjörs fyrsta fjórðungs ársins 2024 kynna Reitir nýja stefnu sem stjórn og stjórnendur hafa markað og hefur í för með sér aukinn vaxtarhraða félagsins á næstu fimm árum.


Ný stefna um vöxt á næstu fimm árum

Ný stefna Reita leggur ríkari áherslu á þróunarverkefni með sjálfbærni í forgrunni og fjárfestingu í fjölbreyttari eignaflokkum þar sem sérstaklega verður horft til samfélagslegra innviða og eignaflokka þar sem þörfin er brýn.

Stefnt er að því að auka virði heildareigna í 300 milljarða innan fimm ára en alls hafa verið sett fram átta mælanleg markmið sem styðja við stefnuna og falla að áherslu á drifkraft og þekkingu, sjálfbærni, framúrskarandi rekstur, vöxt og arðsemi.

„Ný stefna Reita mun leiða okkur áfram á þeirri vegferð að auka vöxt með meiri áherslu á fasteignaþróun og fjárfestingu í nýjum eignarflokkum. Við viljum vera leiðandi afl í samfélaginu þegar kemur að uppbyggingu margvíslegra innviða. Fasteignir eru mikilvægur hluti af innviðum í samfélaginu og það er gríðarlega spennandi uppbyggingar- og umbreytingarskeið í gangi á höfuðborgarsvæðinu og í raun um allt land. Við ætlum að sækja þau miklu tækifæri sem það býður okkur og auka til muna slagkraft fyrirtækisins í nýsköpun og frjórri hugsun í verkefnum sem leika mikilvæg hlutverk í gangverki samfélagsins. Grunnurinn er auðvitað sú mikla reynsla og sterka staða sem Reitir hafa.“  segir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita.


Drög að deiliskipulagi fyrsta áfanga íbúðauppbyggingar á Kringlusvæðinu kynnt

Reitir kynntu nýtt borgarhverfi við Kringluna á fundi Reykjavíkurborgar í Sambíóunum Kringlunni síðdegis í gær þann 14. maí. Á sama tíma var opnuð sýning á þessum drögum að deiliskipulagstillögu fyrir almenning á jarðhæð í göngugötu Kringlunnar.

Um er að ræða drög að deiliskipulagstillögu 1. áfanga Kringlusvæðis, sem nær til lóðanna Kringlan 1-3 og Kringlan 5. Reykjavíkurborg hefur lagt fram í skipulagslýsingu áætlun um að deiliskipulagstillaga verði samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði í október n.k.

Í fyrsta áfanga uppbyggingar á Kringlusvæðinu er reiknað með um 450 íbúðum auk menningarhúss og 420 bílastæða í kjallara. Skipulagið er undir áhrifum reykvískrar byggingarhefðar með fjölbreyttum húsformum og gróðursælum svæðum. Hluti Morgunblaðsprentsmiðjunnar verður endurnýjaður og fær hlutverk menningarhúss. Skjólgóð og sólrík götu- og torgrými tengjast aðaltorginu sem verður á hlýlegri gönguleið úr Hamrahlíð í Kringluna. Svæðið nýtur góðs af mikilli nálægð við úrval verslana og veitingastaða, þjónustu og menningu og er skipulagt út frá viðmiðum BREEAM Communities vistvottunarkerfisins.

„Kringlureiturinn er mikilvægt verkefni fyrir þróun borgarinnar og við erum afar stolt af okkar þætti þar enda er hann gott dæmi um hvernig vönduð uppbygging hugsuð til langs tíma getur stutt við framtíðarkröfur borgarinnar en um leið haft jákvæð áhrif fyrir þá íbúa og starfsemi sem fyrir er. Við lítum á þetta sem langhlaup en ekki spretthlaup og þetta markar því nýjan kafla í sögu Reita.“ segir Guðni.

Nánari upplýsingar um fyrirhugaða þróun á Kringlusvæðinu má finna á www.reitir.is/kringlureitur.


Árshlutauppgjör fyrsta ársfjórðungs 2024

Lykiltölur rekstrar3M 20243M 2023
Leigutekjur3.9213.619
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna1.0841.013
Stjórnunarkostnaður1222198
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu12.6152.408
Matsbreyting fjárfestingareigna3.3672.508
Rekstrarhagnaður5.9084,916
Hrein fjármagnsgjöld2.6113.425
Heildarhagnaður2.5361.138
Hagnaður á hlut3,5 kr.1,5 kr.
   
Lykiltölur efnahags31.3.202431.12.2023
Fjárfestingareignir195.709189.971
Handbært og bundið fé1.2821.408
Heildareignir198.769193.381
Eigið fé60.36660.273
Vaxtaberandi skuldir112.845108.432
Eiginfjárhlutfall30,4%31,2%
Skuldsetningarhlutfall59,5%58,9%
   
Lykilhlutföll3M 20243M 2023
Nýtingarhlutfall (tekjuvegið)94,5%96,1%
Arðsemi eigna 15,9%6,0%
Rekstrarhagnaðarhlutfall 163,0%64,0%
Rekstrarkostnaðarhlutfall26,1%26,9%
Stjórnunarkostnaðarhlutfall 15,4%5,3%

1 Án einskiptiskostnaðar
Fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram.
Hlutföll í rekstrarreikningi eru reiknuð sem hlutfall heildartekna.


Horfur ársins
Horfur ársins 2024 eru óbreyttar, gert er ráð fyrir tekjum á bilinu 15.900 - 16.100 m.kr. og að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu verði á bilinu 10.900 - 11.100 m.kr.
Forsendur matsins eru um 6% hækkun verðlags milli ára, að nýtingarhlutfall ársins 2024 verði sambærilegt við nýtingu ársins 2023 og að fasteignagjöld verði lægri að raunvirði.

Reitir leita stöðugt nýrra sóknarfær og stefna á áframhaldandi fjárfestingar í takti við nýja stefnu.


Nánari upplýsingar og kynningarfundur

Reitir bjóða fjárfestum og markaðsaðilum á kynningarfund þar sem Guðni Aðalsteinsson, forstjóri og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, munu kynna uppgjörið.

Fundurinn verður haldinn kl. 8:30 á morgun, fimmtudaginn 16. maí, á skrifstofu Reita, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík. Fundinum er jafnframt streymt í gegnum netið á slóðinni https://vimeo.com/event/4304312/embed/7626b667e9/interaction.

Fjárfestar sem fylgjast með streymi geta sent spurningar sem óskað er eftir að verði teknar fyrir á fundinum á netfangið fjarfestatengsl@reitir.is.

Kynningarefni fundarins er aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita www.reitir.is/fjarfestar.

 

Um Reiti fasteignafélag
Reitir er leiðandi fyrirtæki í fasteignaþróun ásamt rekstri og eignarhaldi atvinnuhúsnæðis. Vöxtur Reita byggir á þróun og fjárfestingu í borgarinnviðum sem styðja við sjálfbært samfélag. 

Innan eignasafns Reita eru um 460 þúsund fermetrar atvinnuhúsnæðis sem hýsir fjölbreytta atvinnustarfsemi og ríkisstofnanir. Gagnkvæmur ávinningur Reita, samstarfsaðila og samfélags er lykilþáttur í starfsemi Reita. 

Fyrirtækið er almenningshlutafélag skráð í Kauphöll síðan 2015. Eigendur eru að stærstum hluta íslenskir lífeyrissjóðir. 

 

Nánari upplýsingar
Upplýsingar veita Guðni Aðalsteinsson, forstjóri, í netfanginu gudni@reitir.is eða í síma 575 9000 og 624 0000 eða Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri í netfanginu einar@reitir.is eða í síma 575 9000 og 699 4416.Viðhengi2024 - 03 Arshlutareikningur REITIR.pdf
2024 - 03 Kynning REITIR.pdf