English
Published: 2020-03-30 09:56:06 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Anmodning om suspension

Den nuværende situation med stor usikkerhed på grund af COVID-19 betyder, at markedet for handel med CLO’er er påvirket i så stor udstrækning, at det ikke er muligt at værdiansætte CLO’er med tilstrækkelig sikkerhed. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at suspendere handlen i:

ISIN  Andelsklasse/afdeling Kortnavn
DK0060804136    European CLO Investment Grade DKK    ACACIGDKK
DK0060804052    Accunia Invest Eur CLO Opportunity KL    ACAECO


Den store usikkerhed rammer CLO-markederne hårdt, og der er p.t. ikke et velfungerende marked. Den nødvendige transparens og likviditet er ikke til stede. De offentliggjorte indre værdier er beregnet på baggrund af kvantitative modeller fra PricingDirect (J.P. Morgan), som er vores eksterne prisleverandør. Priserne er volatile og p.t. ikke understøttet af reelle handler, som er det vigtigste input til prisdannelsen. Vi har på den baggrund besluttet at suspendere emissioner og indløsninger, ind til prisdannelsen på CLO'er igen understøttes af reelle handler.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.