English Latvian
Publicēts: 2020-12-18 16:31:23 CET
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Akcionāru sapulces lēmumi

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ ārkārtas akcionāru sapulces 18.12. 2020 pieņemtie lēmumi

AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' ārkārtas akcionāru sapulces 18.12. 2020 pieņemtie lēmumi

Kalvenes iela 27,Aizpute,Aizputes novads,LV3456, 2020-12-18 16:31 CET --

  Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu
Sapulces norises laiks: 2020.gada  18.decembris 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi :

1.Izbeigt Sabiedrības darbību, uzsākot tās likvidāciju.

2.Noteikt, ka Sabiedrības likvidāciju veic Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris Frīdenbergs

3.Noteikt, ka saskaņā ar Komerclikuma 324. panta trešo daļu, Sabiedrības kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis.

4.Ievērojot Sabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanu, atcelt no Sabiedrības padomes tās locekļus:

  1. Irēnu Burvi,
  2. Ilgvaru Jurjāni,
  3. Daigu Lankovsku,
  4. Rolandu Līvmani,
  5. Guntaru Stekjāni.

5.Pilnvarot ZAB COBALT, PVN reģistrācijas numurs 90000389543, adrese Marijas iela 13 k-2, Rīga, LV-1050, zvērinātu advokāti Mariju Berdovu,  un juristu Vadimu Zviceviču, katru atsevišķi, kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar Sapulcē pieņemto lēmumu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, tai skaitā, bet ne tikai, parakstīt, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, to kopijas, norakstus un izrakstus, apliecināt dokumentu atvasinājumu pareizību oriģināliem, sniegt paskaidrojumus, kā mutiski, tā rakstveidā, veikt nepieciešamos maksājumus, parakstīties, kur tas nepieciešams, ieskaitot jebkādus iesniegumus, pieteikumus un paziņojumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Latvijas valsts arhīvam un tā struktūrvienībām, kā arī attiecībās ar jebkurām trešajām personām sakarā ar Sabiedrības dokumentu nodošanu arhivēšanai, pārsūdzēt pieņemtos nolēmumus, veikt labojumus, kā arī veikt jebkādas citas darbības, kas nepieciešamas vai vēlamas dotā uzdevuma sekmīgai izpildei.
 


 

         Pēteris Frīdenbergs
         AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' LIKVIDATORS
         E-mail : peteris@ka1.lv