Paskelbta: 2021-05-06 13:36:09 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko 2021 metų 1 ketvirčio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Internetiniame seminare Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentavo Banko 2021 metų 1 ketvirčio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakė į dalyvių klausimus.

Į internetinį seminarą užsiregistravo 91 dalyvis, seminaro įrašą (anglų kalba) galima peržiūrėti Nasdaq youtube paskyroje čia.

Pristatymas ir seminaro įrašas (anglų kalba) taip pat patalpintas Banko interneto tinklalapyje https://sb.lt/lt/investuotojams

Bankas dėkoja seminaro dalyviams.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt +370 5 203 22 00