English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-27 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2022 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 dieną.

2022 m. pirmasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 4,6 proc. – iki 104,2 mln. eurų (99,7 mln. eurų).
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 4,8 proc. – iki 35,6 mln. eurų (34 mln. eurų).
- EBITDA padidėjo 2,6 proc. – iki 35,7 mln. eurų (34,8 mln. eurų).
- Ketvirčio pelnas sumažėjo 6,8 proc. – iki 12,2 mln. eurų (13,1 mln. eurų).
- Laisvieji pinigų srautai buvo 21,6 proc. mažesni ir sudarė 17,6 mln. eurų (22,4 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:
2022-ieji prasidėjo su viltimi, kad COVID-19 sukelta pandemija atsitraukia ir mes grįšime prie įprastos veiklos. Vasario pradžioje paminėjome penktąsias fiksuotojo ir mobiliojo verslo apjungimo po vienu „Telia“ prekės ženklu metines, o vasario pabaigoje Rusija pradėjo neįsivaizduojamą dalyką – karą Ukrainoje.

Reaguodama į Rusijos Federacijos karinę invaziją į Ukrainą, Bendrovė nuo vasario 24 d. iki kovo pabaigos suteikė galimybę nemokamai ir neribotai skambinti bei siųsti SMS į Ukrainą ir priimti skambučius bei SMS iš Ukrainos. Nuo balandžio skambinti ir siųsti SMS žinutes į Ukrainą galima už savikainą – paslaugos teikiamos su 80 proc. nuolaida, o Ukrainoje esantys „Telia Lietuva“ klientai ir toliau gali skambinti, susirašinėti SMS bei naršyti internete nemokamai. Bendrovė taip pat suteikė į Lietuvą atvykusiems Ukrainos karo pabėgėliams neribotą skaičių išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos kortelių. Ukrainos įmonėms, kurios svarsto arba ruošiasi perkelti veiklą į Lietuvą, Bendrovė paruošė specialų paramos paketą, kurį sudaro plačiajuosčio interneto, balso telefonijos, mobiliojo ryšio ir IT paslaugos. Atsižvelgdama į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įvestas sankcijas bei Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nurodymus, Bendrovė nutraukė Rusijos TV kanalų retransliaciją, o visiems „Telia TV“ klientams suteikė nemokamą prieigą prie dvylikos tarptautinių naujienų ir informacijos kanalų.

Būdama telekomunikacijos ir IT paslaugų teikėja, Bendrovė susiduria su tam tikra rizika susijusia su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos telekomunikacijų operatoriais bei šių šalių rezidentais – Bendrovės teikiamų tinklapių administravimo bei debesų kompiuterijos paslaugų vartotojais. Bendrovė svarsto dėl tolesnio tokių santykių palaikymo atsižvelgdama į įvestas sankcijas ir galimus atsiskaitymų sutrikimus tam, kad galėtų mažinti pradelstų blogų skolų kaupimąsi. Bendrovės vadovybė įvertino galimą Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įvestų sankcijų tam tikriems Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos juridiniams ir fiziniams subjektams įtaką ir nustatė, kad tai neparodo, jog egzistuoja didelis neapibrėžtumas, kuris gali kelti didelių abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Tikėtina, kad dėl galimo neigiamo šiuo metu įvestų sankcijų poveikio tuo atveju, jei jos bus taikomos visus 2022 metus, įtaka Bendrovės veiklos rezultatams gali siekti iki 1 proc. metinių pajamų ir iki 2 proc. metinio EBITDA rodiklio.

2022 m. sausį–kovą toliau aktyviai rengiamės 5G erai: daugiau nei 200 bazinių stočių papildė 2G, 3G, 4G ir 5G ryšį palaikančia „Ericsson“ įranga dar 2021 m. atnaujintų 450 bazinių stočių sąrašą. 2022 m. sausį Bendrovė pirmoji šalyje pradėjo naudoti jau turimus komercinius dažnius 5G paslaugoms – Vilniuje 2100 MHz dažnių ruožo atkarpoje jau veikia 20 bazinių stočių. Naujos kartos technologija veikia „Dynamic Spectrum Sharing“ režimu, jis leidžia paraleliai naudoti tą patį dažnių ruožą ir 4G, ir 5G ryšiui. 2022 m. pirmąjį ketvirtį daugiau nei 4,2 mln. eurų investicijų skirta mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimui. Ketvirčio investicijos (13,3 mln. eurų) buvo beveik dešimtadaliu didesnės nei prieš metus.

Per 2022 m. pirmus tris mėnesius mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 14 tūkst., plačiajuosčio interneto – 1 tūkstančiu. Televizijos paslaugos vartotojų skaičius sumažėjo 1 tūkst. daugiausia dėl Rusijos TV kanalų išjungimo. Per paskutinius dvylika mėnesių:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 10,6 proc. – iki 1 532 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,3 proc. – iki 306 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 0,4 proc. – iki 254 tūkstančių.

Pajamų iš mobiliojo ryšio ir IT paslaugų toliau daugėjo dviženkliais skaičiais, o pajamų iš TV paslaugų kiek sumažėjo dėl mažesnio vartotojų skaičiaus. Nepaisant 80 proc. didesnių išlaidų elektros energijai ir toliau didėjančių su darbuotojais susijusių sąnaudų, 2022 m. pirmojo ketvirčio EBITDA buvo didesnė nei prieš metus. Didesnės nei 2021 m. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos kartu su didesniu pelno mokesčiu turėjo neigiamos įtakos laikotarpio pelnui.

Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose (NAVA) „Telia Lietuva“ išrinkta aplinkai draugiškiausia įmone didelių įmonių kategorijoje. Bendrovė įvertinta už tvarius veiklos sprendimus ir atsakingą tiekimo grandinės formavimą.

Valdyba akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2022 m. balandžio 28 d., siūlo 2021 m. dividendams skirti 58,3 mln. eurų sumą, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, ir išmokėti 33 tūkst. eurų tantjemų 2 nepriklausomiems valdybos nariams.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 dieną.
- Telia Lietuva, AB 2022 m. 3 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedaiTelia_Lietuva_2022_3_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia_Lietuva_2022_3_menesiu_finansines_ataskaitos.pdf