English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-07 17:11:28 CEST
Novaturas
Kita informacija

Dėl AB „Novaturas“ visuotinio akcininkų susirinkimo

Bendrovė praneša, kad nukeliama visuotinio akcininkų susirinkimo data. Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą turėjo būti paskelbtas balandžio 7 d., akcininkų susirinkimas buvo suplanuotas balandžio 29 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu tvirtinamos audituotos finansinės ataskaitos, kurių parengimas šiemet vėluoja dėl naujai atsiradusio papildomo reikalavimo rengti metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML) ir papildomų su tuo susijusių audito procedūrų. Audituotas finansines ataskaitas bendrovė planuoja paskelbti iki balandžio 30 d. Šiai dienai vadovybės žiniomis nėra jokių faktorių kurie gali turėti reikšmingos įtakos kvalifikuotai audito nuomonei.

Nauja visuotinio akcininkų susirinkimo data bus paskelbta atskiru pranešimu ir laikantis įstatymuose numatytų terminų jį planuojama surengti gegužės mėnesio antroje pusėje.

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

Giedrius Ribakovas 
AB „Novaturas” finansų vadovas 
giedrius.ribakovas@novaturas.lt,  
+370 616 79601