Paskelbta: 2013-10-14 12:32:28 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-14 12:32 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,5078 102,861 28,1375 441106,9358
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,2548 152,0757 3,4141 149714,7876
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2715 41,2836 7,2167 305231,7986
Finasta Baltic Fund 25,6209 0 112,055524 91267,639892

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813