Danish
Offentliggjort: 2022-06-28 10:42:45 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Udlodning af acontoudbytte for andet kvartal / første halvår 2022

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt udlodninger for andet kvartal / første halvår af 2022.

De optjente udlodninger er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i DKK pr. investeringsbevis.

ISINAndelsklasse/afdelingDKK pr. bevis Periode
DK0060804136European CLO Investment Grade DKK5 DKK2. kvartal 2022
DK0060804052European CLO Opportunity KL12 DKK2. kvartal 2022
DK0061149036European High Yield DKK14 DKK 1. halvår 2022

Tidsplan
05.07.2022 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
07.07.2022 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Fonde
DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL
DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK
DK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)

Kontaktperson
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com