Paskelbta: 2017-04-10 15:10:32 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. kovo mėnesį

2017 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 10,9 mln. EUR arba 52% didesni negu 2016 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - kovo mėn. buvo 27,9 mln. EUR arba 67% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102