Published: 2019-11-27 15:10:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

2020. gada finanšu kalendārs

2020. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

Datums            Notikums

26.02.2020.     Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2019. gadu
01.04.2020.     Konsolidētais gada pārskats par 2019. gadu (auditēts)
27.05.2020.     Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par  2020. gada 3 mēnešiem
26.08.2020.     Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gada 6 mēnešiem
25.11.2020.     Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gada 9 mēnešiem

Papildus informācija:
Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: investor.relations@lg.lv