Paskelbta: 2014-10-16 16:10:37 CEST
Nasdaq Vilnius
Automatinio pavedimų vykdymo sustabdymas

Bus sustabdyta prekyba AB "LESTO" akcijomis

Vilnius, Lietuva, 2014-10-16 16:10 CEST -- NASDAQ OMX Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą AB "LESTO" (LES1L, ISIN kodas LT0000128449) finansinėmis priemonėmis 2014-10-17.

Prekyba bus atnaujinta atskiru sprendimu po esminio įvykio paskelbimo.
Prekyba sustabdoma emitento prašymu dėl esmin
ės informacijos skelbimo dienos bėgyje.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 272 1705

www.nasdaqbaltic.com