Paskelbta: 2017-09-07 07:55:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2017 metų rugpjūčio mėnesio preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. rugpjūčio mėn. naftos produktų krova išliko aukšta, Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose į talpyklas perkrauta 627 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 43,8 proc. daugiau nei 2016 m. rugpjūčio mėn., kai buvo perkrauta 436 tūkst. tonų.

Iš viso per 2017 metų sausio-rugpjūčio mėn. į Bendrovės talpyklas perkrauta 4.559 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 15,8 proc. mažiau nei atitinkamu 2016 metų periodu, kai perkrauta 5.413 tūkst. tonų.

Šie pokyčiai susiję su tuo, kad 2016 m. pirmą pusmetį užfiksuoti puikūs krovos rezultatai antroje metų pusėje ženkliai sumažėjo, o 2017 m. pavasarį po truputį pradėjo didėti. Šis augimas susijęs su geopolitinės situacijos pokyčiais bei Bendrovės naujų klientų krovinių įtaka.

Per 2017 m. rugpjūčio mėn. Bendrovės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 2.176 tūkst. MWh gamtinių dujų, kai 2016 m. rugpjūčio mėn. buvo išdujinta 840 tūkst. MWh. Iš viso per 2017 metų pirmuosius aštuonis mėnesius išdujinta ir perkrauta 8.712 tūkst. MWh dujų (2016 m. atitinkamu periodu – 11.059 tūkst. MWh). Nuo 2017 m. pradžios dėl terminalo naudotojų užsakytų mažesnių pajėgumų SGD terminalo veiklos apimtys buvo mažesnės.

Klaipėdos ir Subačiaus naftos terminalų 2017 m. rugpjūčio mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 3,7 mln. Eur, kurios, lyginant su 2016 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (2,1 mln. Eur), yra 76,2 proc. didesnės. Naftos terminalų 2017 metų sausio-rugpjūčio mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 24,5 mln. eurų, kurios, lyginant su 2016 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (28,0 mln. eurų), yra 14,4 proc. mažesnės.

Preliminarios SGD terminalo 2017 m. rugpjūčio mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,6 mln. eurų (2016 m. rugpjūčio mėn. 5,5 mln. eurų), kurias sudaro SGD lėšų administratoriaus apskaičiuota saugumo dedamosios dalis, skirta kompensuoti SGD terminalo eksploatacijos sąnaudas, bei SGD dujinimo ir perkrovos pajamos. 2017 metų pirmųjų aštuonių mėnesių SGD terminalo preliminarios pajamos siekia 46,1 mln. eurų, kurios yra 2,4 proc. didesnės lyginant su 2016 m. atitinkamu periodu (45,0 mln. eurų).

Iš viso Bendrovės preliminarios 2017 m. pirmų aštuonių mėn. pajamos – 70,6 mln. eurų, 3,3 proc. mažesnės nei atitinkamu 2016 metų laikotarpiu (73,0 mln. eurų).

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova:

  Rugpjūtis Sausis – Rugpjūtis
  2017 m. 2016 m. Pokytis, % 2017 m. 2016 m. Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t 627 436 43,8% 4.560 5.413 -15,8%
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 2.176 840 159,0% 8.713 11.059 -21,2%

 

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova 2017 m. pamėnesiui:

  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis
Naftos produktų krova, tūkst. t 625 561 368 435 668 605 671 627
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 784 105 652 1.436 1.233 659 1.668 2.176

 

Bendrovės preliminarios pajamos, mln. EUR:

  Rugpjūtis SausisRugpjūtis
  2017 m. 2016 m. Pokytis, % 2017 m. 2016 m. Pokytis, %
Naftos terminalų veikla 3,7 2,1 76,2% 24,5 28,0 -14,4%
SGD terminalo veikla 5,6 5,5 1,8% 46,1 45,0 2,4%
Viso: 9,3 7,6 22,4% 70,6 73,0 -3,3%

 

         Marius Pulkauninkas, Finansų tarnybos direktorius, tel. 8 46 391763