English Latvian
Publicēts: 2023-03-07 11:07:34 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA L.J. LINEN obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 7. martā pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 9. martu uzsākt SIA L.J. LINEN obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums SIA L.J. LINEN
Emitenta saīsinātais nosaukums LINEN
Vērtspapīra ISIN kods LV0000850071
Vērtspapīra dzēšanas datums 16.12.2024
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 2 000
Emisijas apjoms EUR 2 000 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 10.00% + 3 mēn. EURIBOR
Obligāciju kupona maksājumi Četras reizes gadā:
31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī
Biržas tirdzniecības kods LINENFLOT24FA

 

Pielikumā: SIA L. J. LINEN Uzņēmuma apraksts, obligāciju emisijas noteikumi un tehniskie obligāciju emisijas noteikumu grozījumi.

SIA L. J. LINEN sertificētais konsultants ir Signet Bank AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 


Linen presentation_final_06.03.23.pdf
Technical amendments to the Terms of the Bonds Issue_14_02_2023.pdf
Terms of the Bonds Issue Final.pdf