Paskelbta: 2021-07-15 15:29:50 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 37 500 EUR ir yra padalintas į 37 500 vnt. akcijų, kurios suteikia 37 500 balsų. Vienos akcijos nominali vertė – 1.00 EUR.

Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276