Paskelbta: 2020-10-01 11:07:01 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl dešimties metų Lietuvos dujų perdavimo tinklo plėtros plano

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva. 2020 m. spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ dešimties metų (2020-2029 m.) tinklo plėtros planui. Planas paskelbtas „Amber Grid“ tinklalapyje: https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/perdavimo-sistemos-pletra/perdavimo-sistemos-pletros-planas

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedas


VERT patvirtino i ateiti orientuota 10 metu duju perdavimo tinklo pletros plana.pdf