Paskelbta: 2020-08-05 08:42:53 CEST
Amber Grid
Tarpinė informacija

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2020 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2020 m. I pusmečio pajamos – 24,9 mln. Eur (2019 m. I pusmečio – 26,0 mln. Eur);
• 2020 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 5,6 mln. Eur (2019 m. I pusmečio – 6,1 mln. Eur);
• 2020 m. I pusmečio grynasis pelnas –  7,4 mln. Eur (2019 m. I pusmečio – 5,0 mln. Eur).

2020 m. I pusmečio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 11,4 mln. Eur, palyginus su 2019 m. I pusmečiu (11,4 mln. Eur) nesikeitė.

Pridedama:

1. 2020 m. birželio 30 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. 2020 m. I pusmečio AB „Amber Grid“ konsoliduotas ir bendrovės tarpinis pranešimas;
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
4. Pranešimas spaudai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Amber Grid 2020 m. I pusmecio tarpinis pranesimas.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Amber Grid 2020 m. I pusmecio finansines ataskaitos.pdf
Pranesimas spaudai.pdf