Publicēts: 2021-02-17 08:21:40 CET
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par tiesiskās aizsardzības procesu

Kā jau tika ziņots iepriekš, 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 2 (divus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta, savukārt 2020.gada 15.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus 2020.gada 06.aprīļa redakcijā un noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 4 (četrus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta, bet 2020.gada 25.janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus 2020.gada 23.decembra redakcijā un noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 5 (piecus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu. Šobrīd Sabiedrība turpina savu saimniecisko darbību un pilda finanšu saistības pret tās kreditoriem.

Sabiedrība norāda, ka finanšu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas divdesmit trīs mēnešu laikā, bet pret nenodrošinātajiem kreditoriem – sešdesmit mēnešu laikā no tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas brīža.

Pielikumā – tiesas apstiprinātais tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ar grozījumiem 2020.gada 23.decembra redakcijā (ievērojot to, ka pielikumos esošā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu, pielikumi netiek pievienoti)

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


 


rkb tap plans 3 12062019 grozijumi 23122020 lat.pdf