English
Published: 2019-08-29 13:28:54 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Ændring af risikorammer og fjernelse af benchmark

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har fsva. afdelingerne European CLO Investment Grade KL og European CLO Opportunity KL d.d. besluttet:

  • at ophøre med at anvende benchmark på afdelingerne, da de anvendte benchmark ikke var retvisende. Da der reelt ikke findes relevante benchmark for CLO-obligationer, vil afdelingerne fremover ikke have benchmark tilknyttet.
  • at ændre på investeringsrestriktionerne vedr. kontantbeholdning således, at afdelingerne fremover kan have op til 15 % kontanter (tidl. op til 5 %).

I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer § 5, stk. 2 offentliggøres ændring af investeringsinstruksen inden for 8 hverdage fra bestyrelsesbeslutningen.

Ændringen træder i kraft den 5. september 2019.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.

Attachment


FBM AccInvKF Nasdaq 201913.pdf