English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-19 16:30:00 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė prašymą išbraukti akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 19 d., įgyvendindama 2019 m. gruodžio 4 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš Nasdaq Vilnius Baltijos oficialiojo prekybos sąrašo ne vėliau kaip nuo 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė buvimo oficialiajame prekybos sąraše diena – ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d.).

Kaip jau buvo skelbta anksčiau (nuoroda), nuo 2020 m. gegužės 18 d. yra įgyvendinimas privalomas ESO akcijų išpirkimo procesas. ESO akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo šio viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra 2020 m. rugpjūčio 17 diena. Tai reiškia, kad ESO akcininkai iki šios datos galės parduoti akcijas per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, nepriklausomai nuo to, kad Bendrovės akcijos jau bus išbrauktos iš prekybos sąrašo.


Daugiau informacijos: Tomas Kavaliauskas, ESO ryšių su visuomene projektų vadovas tomas.kavaliauskas@eso.lt