Publicēts: 2019-12-06 15:03:24 CET
Frigate
Uzņēmuma paziņojums

Frigate AS valdes lēmums par akciju uzcenojuma noteikšanu

Rīga, Latvija, 2019-12-06 15:03 CET -- 2019. gada 4. decembrī Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, valdes locekļi Dmitry Solovyev un Alexander Letovaltsev, apkopojot datus par pieprasījumu pēc jaunas emisijas akcijām, Saskaņā ar Komerclikuma 310. pantu par valdes lēmumu pieņemšanas kārtību un Komerclikuma 259. pantu par jaunās emisijas akciju nominālvērtības un pārdošanas cenas noteikšanas un grozīšanas kārtību, kā arī ievērojot Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 15. aprīlī apstiprināto un Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. aprīlī precizēto pamatkapitāla palielināšanas noteikumu 6.B. punkta tiesības Frigate AS mainīt emisijas uzcenojumu robežas no EUR 0.00 līdz EUR 10.00 par vienu akciju, vienbalsīgi nolēma:

  1. Noteikt A kategorijas uzrādītāja akcijām (ISIN LV0000101665), kuru emisija akceptēta ar Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces 2019. gada 15. aprīļa un Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces 2019. gada 30. aprīļa lēmumiem, uzcenojumu EUR 0.00 apmērā par vienu akciju.
  2. Noteikt, ka sakarā ar iepriekš minēto, vienas A kategorijas uzrādītāja akcijas (ISIN LV0000101665) pārdošanas cena ir EUR 1.00, kas sastāv no akcijas nominālvērtības EUR 1.00 apmērā, un emisijas uzcenojuma EUR 0.00 apmērā par vienu akciju.
  3. Noteikt, ka iepriekš minētie grozījumi ir spēkā no 2019. gada 19. decembra.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga.molcanova@nexia.lv
         Telefons: +371 67333228