English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-06 15:01:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pasirašyto susitarimo įsigyti Latvijoje vystomą vėjo ir saulės projektą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad pritarus Grupės valdybai, dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ rugsėjo 6 d. pasirašė sąlyginę akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) dėl Latvijos bendrovės, vystančios vėjo ir saulės projektą Latvijoje, 100 % akcijų įsigijimo.

Planuojama, kad vystomo vėjo ir saulės projekto Latvijoje bendra galia sieks apie 200 MW. Projektas yra ankstyvoje vystymo stadijoje, jo planuojama statybų pradžia apie 2025-2026 m., o komercinės veiklos pradžia apie 2027–2028 m. Išvystytas projektas veiks rinkos sąlygomis.

Preliminari bendra investicijų suma sieks iki 270 mln. Eur, kuri apima projekto įsigijimo kainą ir kitas investicines išlaidas. Įsigijimo kainos išmokėjimas priklauso nuo Sutartyje numatytų vystymo etapų pasiekimo. Pažymėtina, jog numatyta bendra projekto nuosavybės grąža yra anksčiau komunikuotų tokio tipo projektų lygyje. Tikėtina grąža atitinka mūsų siektinos nuosavybės grąžos – aukšto vienaženklio–žemo dviženklio skaitmens – lygį.

Grupė primena, jog „Ignitis grupės“ įmonių grupės siekis nuosekliai didinti žaliosios gamybos projektų portfelį ir 2030 m. pasiekti 4 GW instaliuotą žaliosios gamybos galią yra numatytas „Ignitis grupės“ strategijoje (nuoroda). Atitinkamai, įgyvendinami susitarimai prisideda prie strateginių tikslų įgyvendinimo.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076