English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-13 15:00:00 CEST
Urbo bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2023 m. rugsėjo 13 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 13 d. įvykusio UAB Medicinos banko (buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, įmonės kodas 112027077, PVM mokėtojo kodas LT120270716) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas papildyti 2023 m. kovo 29 d. UAB Medicinos banko 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo darbotvarkės 6 klausimu priimtą nutarimą naujais punktais. Atliktais pakeitimais buvo pakeistas UAB Medicinos banko įstatų 3.5 punktas išdėstant jį taip: „3.5. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 19 947 577,50 (devyniolika milijonų devyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai ir penkiasdešimt centų) Eur. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 39 895 155 (trisdešimt devyni milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,50 (penkiasdešimt šimtųjų) Eur.“. Atsižvelgiant į nurodytą UAB Medicinos banko įstatų 3.5 punkto pakeitimą buvo patvirtinta UAB Medicinos banko įstatų nauja redakcija (žr. pridedamą dokumentą).

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@medbank.lt


 

PriedasMedicinos_banko_istatai.doc