English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-27 08:36:42 CEST
INVL Baltic Farmland
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2021 m. ir valdybos išrinkimo

2022 m. balandžio 27 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,24 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 775 tūkst. EUR).

Bendrovės valdyba pažymi, kad 2018 m. balandžio 10 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika, numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,10 EUR akcijai.

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2021 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus.  Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2022 m. gegužės 11 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021 metus, yra 2022 m. gegužės 10 d.

Taip pat Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo išrinkta „INVL Baltic Farmland“ valdyba, kurią sudaro valdybos nariai Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir nepriklausomas valdybos narys Tomas Bubinas.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2021 m. išmokės didesnius nei įprasta dividendus – 775 tūkst. eurų, vienai akcijai skiriant 0,24 euro. Šis ir kiti sprendimai priimti šiandien vykusiame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

„Sėkminga praėjusių metų įmonės veikla bei šių metų pradžioje įgyvendintas itin sėkmingas pardavimo sandoris, uždirbęs 350 tūkst. eurų pelno, leidžia bendrovei išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje numatytus 0,10 euro sumos dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos, teisę juos gauti turės investuotojai, kurie šių metų gegužės 11 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Farmland“ akcininkai. Pagal 2022 m. balandžio 26 d. akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 3,12 proc.

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat išrinkta „INVL Baltic Farmland“ valdybą, kurią sudaro valdybos nariai Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir nepriklausomas valdybos narys Tomas Bubinas.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com