Paskelbta: 2020-11-16 15:10:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovo pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

PriedaiA_Butkus_20201113_lit.pdf
A_Butkus_20201116_lit.pdf
A_Butkus_20201112_lit.pdf