English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-18 07:50:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Prasideda privalomų AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimų procesai

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 18 d. pradedami įgyvendinti privalomi jos dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) ir AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijų išpirkimų procesai.

Visi likę ESO ir GEN akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo ESO ir GEN viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra rugpjūčio 17 diena.

Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios yra tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu bus mokama 0,880 EUR, už vieną GEN akciją – 0,640 EUR kaina.

ESO ir GEN akcijos iš akcininkų bus išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis. Akcininkai pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Sandoriai už parduodamas akcijas bus sudaromi paskutinę privalomo akcijų išpirkimo dieną (2020 m. rugpjūčio 17 d.). Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.   

Tuo atveju, jei akcininkai neparduos savo turimų ESO ir GEN akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, t.y. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d., „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt