Paskelbta: 2015-04-24 14:46:29 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Litgrid AB 2015 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Vilnius, Lithuania, 2015-04-24 14:46 CEST -- 2015 m. balandžio 24 d. įvykusiame LITGRID AB  (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Pritarimas 2014 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

NUSPRĘSTA:

Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2014 m.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti LITGRID AB konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2014 metų LITGRID AB pelno (nuostolio) paskirstymą.

5. LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.

NUSPRĘSTA:

Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers 2015 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 (devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų dešimt) eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

6. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas

NUSPRĘSTA:

Išrinkti likusiam LITGRID AB stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2017 metais vyksiančio LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės stebėtojų tarybos nariu Rolandą Zuką.

Rolandas Zukas yra UAB „EPSO-G”, įmonės valdančios 97,5 proc. LITGRID AB akcijų, generalinis direktorius. Rolandas Zukas turi aukštajį išsilavinimą transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos srityse, dirbo AB „Klaipėdos nafta” Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) direktoriumi, Energijos tiekimas UAB valdybos nariu ir generaliniu direktoriumi.

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama LITGRID AB interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).

Pridedama:

  1. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
  2. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu


LITGRID Pelno nuostoliu paskirstymas 2014.pdf
Litgrid metine ataskaita 2014.pdf