English Estonian
Avaldatud: 2023-03-22 15:30:00 CET
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

22. märtsil leidis Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis aset AS-i LHV Group (Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta elektrooniliselt ja päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada eemalt, sh jälgida koosolekut videoülekande teel. Oma hääled sai koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionär edastada ka enne koosolekut.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 1639 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 580 401 häält, mis moodustavad 69,3% kõigist aktsiatega määratud häältest. Neist 1491 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 100 270 377 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 28. veebruaril 2023 börsi infosüsteemis ning Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Eesti Päevaleht.

Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. 2022. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada Groupi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolt: 205 235 410 häält (93,89% koosolekul esindatud häältest)
Vastu: 634 855 häält (0,29% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletud: 1 110 816 häält (0,51% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 11 601 854 häält (5,31% koosolekul esindatud häältest)

  1. 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2022. aasta majandusaasta Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 319 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 4 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

Poolt: 210 449 951 häält (96,28% koosolekul esindatud häältest)
Vastu: 205 665 häält (0,09% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletud: 18 474 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 7 908 845 häält (3,62% koosolekul esindatud häältest)

  1. Tasustamispõhimõtted

Kinnitada Groupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolt: 206 614 349 häält (94,52% koosolekul esindatud häältest)
Vastu: 1 436 372 häält (0,66% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletud: 2 342 927 häält (1,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 8 189 287 häält (3,75% koosolekul esindatud häältest)

  1. Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Groupi 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

  1. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat ning nõukogu liikme Sten Tamkivi volitusi tähtajaga üks (1) aasta arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Poolt: 208 276 082 häält (95,28% koosolekul esindatud häältest)
Vastu: 2 740 130 häält (1,25% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletud: 95 762 häält (0,04% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 7 470 961 häält (3,42% koosolekul esindatud häältest)


Kõigi Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Groupi 2022. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhatuse tasustamisaruande, nõukogu 2022. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja tasustamispõhimõtetega) on võimalik tutvuda Groupi kodulehel: https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#22.03.2023. Samas tehakse 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 910 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 387 000 klienti, LHV hallatavatel  pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: +372 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee