Avaldatud: 2021-04-14 15:30:00 CEST
LHV Group
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

AS-i LHV Group nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 299 781 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 29. aprilli 2015. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele töötajatele. Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 72 LHV praegust ja endist töötajat, kes märkisid kokku 299 781 aktsiat 1 597 832,73 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon optsioonisaajate poolt 100% täis.

AS-i LHV Group (edaspidi Selts) nõukogu otsused:

  • Seltsi aktsiakapitali suurendatakse 299 781 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 28 819 092 eurolt 29 118 873 euroni.
  • Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 299 781 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 5,33 eurot ühe aktsia kohta, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 4,33 eurot on ülekurss.
  • Seltsi aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Seltsi lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimise kuupäevast.
  • Vastavalt Seltsi 29. aprilli 2015 üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Seltsi uute aktsiate märkimise eesõigus Seltsi nõukogu poolt kindlaks määratud Seltsi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtidele ja juhtivtöötajatele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad).
  • Seltsi aktsionäride, kellele 29. aprilli 2015 Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Seltsi uusi aktsiaid on välistatud.
  • Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg oli 12. aprillil 2021. Kõik optsioonisaajad esitasid tähtaegselt oma märkimisavalduse ning tasusid märkimisavalduses märgitud aktsiate eest.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100% täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate tühistamiseks.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i LHV Group uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil LHV on teavitanud Nasdaq Tallinnat aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 540 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 269 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 179 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee