English Latvian
Publicēts: 2018-11-02 08:07:17 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Latvijas valsts vērtspapīru iekļaušana Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā biržā

Sākot ar š.g. 5. novembri Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks no jauna iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri: 

Vērtspapīra ISIN kods LV0000570166
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums 02.11.2023
Nominālvērtība EUR 1 000
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms EUR 1 000
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 20 000
Biržas tirdzniecības kods * LVGB005023A
Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.500
Fiksētā ienākuma izmaksas datumi: 02.11.2019
02.11.2020
02.11.2021
02.11.2022
02.11.2023

           

* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)

 


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.